הדרך להצלחה

כניסה למערכת הניהול

Quote

אחד הפיצויים היפים ביותר של החיים,
שאין אדם שיכול ברצינות לעזור לאחר,
בלי לעזור לעצמו

~ רלף וולדו אמרסון ~
Next